Εμπειρία & Εξειδίκευση

Συσκευασία & Διάθεση

Παρέχουμε πολλαπλές επιλογές σχετικά με τη συσκευασία, τη μεταφορά και την παράδοση των προϊόντων μας.

Ποιότητα & Ασφάλεια

Η Frujuicexport εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001: 2008 και HACCP.

Συνεργασία & Άμεση Εξυπηρέτηση

Η άμεση εξυπηρέτηση των πελατών μας είναι το κύριο μέλημα της εταιρείας. Στοχεύουμε σε αξιόπιστες, σταθερές και μακροπρόθεσμες συνεργασίες με πελάτες και προμηθευτές.

Enter your keyword